World Book Day Wales

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

World Book Day Wales will be held on Thursday, 5 March 2015. News and information about 2015 events, activities and resources will be available over the next few months. Resource packs will be sent out during January 2015.

If you would like to receive email updates about World Book Day in Wales or register for a free resources pack then please contact Angharad Wyn Tomos on the details below.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to: Angharad Wyn Tomos at the Welsh Books Council.

Tel: 07896 664797 Email: angharad.tomos@wbc.org.uk

 

Diwrnod y Llyfr

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2015 ar ddydd Iau, 5 Mawrth 2015. Bydd mwy o wybodaeth a newyddion ynglŷn â digwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau Diwrnod y Llyfr 2015 ar gael dros y misoedd nesaf. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon yn ystod mis Ionawr 2015.

Os hoffech chi dderbyn pecyn adnoddau am ddim neu dderbyn mwy o wybodaeth am Ddiwrnod y Llyfr yna cysylltwch gydag Angharad Wyn Tomos ar y manylion isod.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Angharad Wyn Tomos yn y Cyngor Llyfrau.

Ffôn: 07896 664797 E-bost: angharad.tomos@cllc.org.uk